Çokomel Çocuk

Uyku yerine internetteler

Okul çağındaki çocukların yarısı yemekten çaldığı 3 saaati internette geçiriyor.

İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural liderliğinde İstanbul içinde bin 500'e yakın veli ile yüz yüze görüşme metoduyla 'Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı' anketi gerçekleştirildi. Teknolojinin çocuklar üzerindeki etkilerini ölçen çalışmaya göre, okul çağındaki çocukların yüzde 42.3'ü hafta içi günde 3 saatten fazla teknoloji başında vakit geçiriyor. 8 yaş ve altındaki çocukların bile yüzde 11.5'inin günde ortalama 3-4 saat teknoloji başında vakit geçirdikleri görülüyor. Çocuklar arkadaş ortamında bile bilgisayar ve cep telefonu ile vakit geçiriyor. Aileler teknolojinin çocukların dersleri ve sosyal hayatlarını olumsuz etkilediği görüşünde. Ankete göre çocuklar bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi cihazların başından kalkmadan acele ile yemeklerini yiyor ve uykuda geçirmeleri gereken zamanı internet başında geçiriyor. Ayrıca erkek çocuklar kız çocuklarına göre daha uzun süre teknoloji başında duruyor. DERSLERİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR -Araştırmaya göre çocukların yüzde 21.9'u, arkadaş ortamlarında bile sıkça bilgisayar-cep telefonu ile oynanan oyunları tercih ediyor. -Ebeveynlerin yüzde 12.9'u çocuklarının sıkça, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi cihazların başından kalkmadan acele ile yemeklerini yediklerini ifade etmişlerdir. -Ebeveynlerin yüzde 15.5'i çocuklarının sıkça, aslında uykuda geçirmeleri gereken zamanı internet başında geçirdiklerini ifade etmişlerdir. -Ebeveynlerin yüzde 34.3'ü çocuklarının teknoloji başında geçirdiği zamanın bazı olumlu etkileri olsa da çocuklarının derslerini daha çok olumsuz etkilediğini düşünmektedir. yüzde 17.7'si ise kesinlikle olumsuz etkilediği görüşünde. -Çocuğunun teknoloji başında 3 saatten fazla vakit geçirdiğini söyleyen ebeveynler genel ortalamanın üzerinde bu durumun çocuklarının ders başarısını olumsuz etkilediğini düşünmekte. -Ebeveynlerin yüzde 31.4'ü çocuklarının teknoloji başında geçirdiği zamanın bazı olumlu etkileri olsa da çocuklarının sosyal gelişimini daha çok olumsuz etkilediğini düşünmektedir. yüzde 19.8'i ise kesinlikle olumsuz etkilediği görüşünde. YAŞ İLERLEDİKÇE SÜRE ARTIYOR -Bin 500'e yakın veli ile yüz yüze görüşme metoduyla yapılan araştırmaya göre; -Görüşülen deneklerin yüzde 42.3'ü çocuklarının günde ortalama 3 saatten fazla teknoloji başında vakit geçirdiklerini ifade etmişlerdir. -Erkek çocukların yüzde 13.5'i hafta içi günde ortalama 5-6 saatlerini teknoloji başında geçirirken bu oran kız çocuklarında yüzde 6'dır. -Yaş yükseldikçe teknoloji başında geçirilen süre artıyor. 8 yaş ve altındaki çocukların bile yüzde 11.5'inin günde ortalama 3-4 saat teknoloji başında vakit geçirdikleri görülmüştür. -Lise ve üzeri eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerin yüzde 61.5'i hafta içinde günde 3 saatten fazla teknoloji başında vakit geçirmektedir. -Görüşülen deneklerin yüzde 61.6'sı çocuklarının hafta sonu-tatil günlerinde, günde ortalama 3 saatten fazla süredir teknoloji başında vakit geçirdiklerini ifade etmişlerdir. -Erkek çocukların yüzde 41.9'u haftasonu-tatil günlerinde günde 5 saatten fazla teknoloji başında vakit geçirirken bu oran kız çocuklarında yüzde 22.3'tür. BİLGİSAYAR OYUNLARI İLK SIRADA -Çocukların yüzde 64.2'si bilgisayarı oyun amaçlı kullanıyor. Bunu yüzde 53.1 ile sosyal medya, yüzde 46.9 ile araştırmalar, yüzde 32.9 ile ev ödevi hazırlama, yüzde 27.7 ile diziler takip ediyor. -Erkeklerin yüzde 82.5'i bilgisayar oyunları, kızlar ise diziler, internetten alışveriş tercih ediyor. -Yaş yükseldikçe sosyal medya, araştırma, diziler genel ortalamanın üzerine çıkarken, 8 yaş ve altı çocukların yüzde 81.3'ü bilgisayar oynuyor. -Lise ve üzeri eğitim kademesindekilerin bilgisayar kullanım amaçları sosyal medya ağları. -7 saatten fazla teknoloji başında vakit geçiren çocukların yüzde 71.7'si sosyal ağları, yüzde 42.4'ü dizileri takip etmektedir. -Çocuğunun sosyal gelişimini olumlu etkilediğini düşünen ebeveynlerin çocukları ağırlığınca araştırma ve ödevler için bilgisayar kullanırken, olumsuz etkilediğini düşünen ebeveynlerin çocukları ise daha çok bilgisayar oyunları oynuyor. -Ebeveynlerin yüzde 56.8'i eğitici siteleri kullanıyor. -Eğitici siteleri kullanan ebeveynlerin yüzde 29.5'i teknoloji başında vakit geçirmenin çocukların sosyal gelişimini olumlu etkilediğini düşünmektedir.
7 Haziran 2013 Cuma 12:08

http://www.cokomelcocuk.com/haber/uyku-yerine-internetteler-2188.html